Teze de doctorat
Claudiu PLAISANU

Titlu: Contributii la elaborarea unor Solutii de control al Productiei în sistemele holonice de fabricatie

Coordonator stiintific: Prof.dr.ing. Theodor BORANGIU
Sustinuta public in 2011


Controlul este un factor cheie in sistemele de productie automatizate fiind necesar in diferite stadii ale acestui proces, atat la nivelul superior (planificarea productiei, alocarea resurselor, etc) cat si la nivelul inferior (executia planului de productie, comanda si actionarea dispozitivelor si echipamentelor, achizitia datelor de la senzori, etc).

La nivelul inferior, echipamentele si dispozitivele de automatizare (roboti industriali, masini de comanda numerica, controlere si automate programabile) necesita tehnici de control pentru adaptarea comportamentului acestora la anumite obiective specifice, in timp ce controlul la nivelul superior este responsabil pentru coordonarea resurselor disponibile in sistemul de fabricatie si are scopul de a realiza produsele dorite.

In contextul noilor cerinte impuse companiilor producatoare, aceasta teza isi propune sa aduca contributii in ceea ce priveste elaborarea unor solutii de control al productiei in cadrul unui sistem de fabricatie holonica avand ca scop atingerea a doua obiective majore: propunerea unei arhitecturi generice de fabricatie inspirata din conceptul holonic pentru controlul superior al productiei si implementarea unei solutii avansate pentru controlul de nivel inferior, care sa asigure trasabilitatea productiei si al fluxului de materiale intr-o platforma de fabricatie multirobot, utilizand un automat programabil.

Avand ca model, arhitecturile de referinta PROSA si ADACOR, am prezentat o structura formata din trei clase principale de holoni: holoni produs, holoni comanda si holoni resursa, toti acestia fiind coordonati de un holon supervizor care asigura in acelasi timp optimizarea globala a sistemului de productie. Pentru a simplifica intelegerea si a avea o imagine cuprinzatoare a sistemului, in cadrul acestei lucrari am urmarit modelarea formala cu ajutorul retelelor Petri a specificatiilor structurale si comportamentale a fiecareia dintre aceste clase de holoni.

Prin dezagregarea si specializarea holonului resursa din arhitectura generica de control holonic se pot obtine urmatoarele sub-tipuri de holoni: holoni de transport, holoni robot si holoni senzori. Pentru controlul de nivel inferior al acestora am dezvoltat rutine si algoritmi care asigura interconectarea dispozitivelor si resurselor fizice, achizitia datelor de la senzori, comanda si actionarea diverselor echipamente aferente unei platforme de fabricatie multirobot implementata in cadrul CIMR. Ulterior, am descris o aplicatie care ofera o imagine de ansamblu, in timp real, asupra intregii platforme de fabricatie, atat la nivel global cat si local, dezvoltata special pentru monitorizarea dinamica a sistemului de productie si pentru gestionarea informatiilor referitoare la trasabilitatea fluxului de materiale.