Teze de doctorat
Silviu RAILEANU

Titlu: Propunerea unui model generic de conducere pentru un sistem caracterizat de un flux ghidat / Aplicarea conceptelor holonice in transportul inteligent (FMS/PRT)

Coordonator stiintific: Prof.dr.ing. Theodor BORANGIU
Coordonator stiintific: Prof.dr.ing. Christian TAHON
Sustinuta public in 2011


Teza este structurata in sase capitole completate de o concluzie generala, o bibliografie si o anexa.
Primul capitol al tezei face o descriere a sistemelor cu flux ghidat cu aplicatii in doua domenii: sisteme de productie flexibile (FMS, Groover, 1987; Leitao, 2004) si sisteme de transport de tip PRT (Personal Rapid Transit) (Carnegie et al., 2007). Urmeaza apoi prezentarea problematicii conducerii sistemului tinta, cu un accent deosebit pe alocarea resurselor si pe rutajul entitatilor inteligente. Sunt trecute in revista diferitele solutii ”clasice” de conducere (centralizat, ierarhic, heterarhic, semiheterarhic), precum si metodele de implementare practica a solutiilor mai sus mentionate (sisteme multi-agent, sisteme holonice, conceptul de control (open control (Sallez et al., 2009), diferit de conceptul de reglare in bucla deschisa). Capitolul se incheie cu justificarea alegerii unei arhitecturi de conducere non centralizate, deschise, inspirate din conceptul de fabricatie holonica, concept care confera autonomie si modularitate entitatilor componente de tip holon activ.

Al doilea capitol, elementul de baza al tezei, prezinta conceptul de sistem cu entitati active (SEA) si descrie modelul holonic de conducere pentru un astfel de sistem. Modelul holonic generic de conducere este caracterizat de o parte structurala, compusa din holoni de doua tipuri: constanti de-a lungul procesului si variabili; si de o parte comportamentala, care descrie alocarea conceptului de control deschis (open-control) in vederea realizarii proceselor de planificare, alocare si receptie a operatiilor. Modelul generic de conducere este bazat pe dialogul intre entitatile active, iar din procesele mentionate mai sus alocarea si rutarea se pot face si online.

Capitolul trei prezinta modalitatea in care modelul generic prezentat anterior este adaptat unui sistem de fabricatie discret, repetitiv, care poseda o parte de transport automatizata. Celula flexibila atasata centrului de cercetare CIMR este descrisa la modul teoretic, urmand apoi detalierea modelului holonic, detalirea modelului de acces la serviciile resurselor, urmarirea productiei cu actualizarea corespondentilor informatici ai resurselor si interventiile ce se realizeaza automat in caz de schimbare a starii resurselor.

Capitolul patru descrie din punct de vedere tehnologic celula de fabricatie tinta impreuna cu o serie de teste cantitative si calitative in vederea compararii diferitelor scenarii de planificare si alocare. Capitolul se incheie cu o analiza a comportamentului sistemului de fabricatie in caz de perturbatie, comportament care justifica o arhitectura de conducere descentralizata care exploateaza capacitatile decizionale ale entitatilor active.

Capitolul cinci prezinta adaptarea modelului generic pentru conducerea unui sistem de transport de tip PRT (Personal Rapid Transit). Componentele esentiale (vehicule, statii, infrastructura) precum si principalele carecteristici ale unui astfel de sistem sunt prezentate, apoi este prezentat modelul holonic de conducere (partea statica si partea comportamentala). Conceput pe baza modalitatii de conducere implicita, modelul pune un accent deosebit pe partea de rutare in timp real a vehiculelor.

Capitolul sase prezinta experimentele realizate in vederea validarii conceptelor teoretice precedente precum si pentru evaluarea rezultatelor obtinute. Acesta contine o descriere a sistemului tinta din cadrul polului de cercetare AIP-PRIMECA de la UVHC (Université de Valenciennes et de Hainaut Cambrésis) si trei scenarii de baza care sustin autonomia decizionala a sistemului si capacitatea sa de auto-adaptare la perturbatii.