Teze de doctorat
Stefan MOCANU

Titlu: Proceduri de optimizare a traficului in retele wireless

Coordonator stiintific: Prof.dr.ing. Radu DOBRESCU
Sustinuta public in 2005


Teza de doctorat a avut ca subiect studiul retelelor wireless din familia 802.11. Accentul a fost pus în special pe nivelul de protocol, nivelul fizic - cel al comunicatiilor radio - fiind abordat tangential, doar în masura în care anumite aspecte legate de functionarea sa ofereau solutii pentru problemele identificate la nivelul de protocol.

Primele capitole ale lucrarii au cuprins o sinteza critica dar solid documentata a principalelor caracteristici ale retelelor wireless, a fluxurilor de date (în general si în particular - cu referire la retelele wireless) precum si a modalitatilor de evitare a aparitiei congestiilor în cazul retelelor wireless. Prezentarile au fost facute atât individual cât si comparativ, în fiecare caz fiind oferite concluzii, în sensul indicarii solutiilor optime atât pentru cazuri generale cât si pentru domenii sau aplicatii particulare.

Capitolul dedicat aplicatiilor a cuprins doua studii de caz realizate ca implementari practice pe dispozitive tehnice diferite atât din punct de vedere conceptual cât si din punct de vedere al performantelor indicate de producator. Primul dintre studii a constat în dezvoltarea unui aplicatii de transmisii de date si a fost realizat pe o platforma tehnica slab performanta, respectiv doua statii de emisie-receptie Harris Rf-5800V-MP. Rezultatele studiului au fost apreciate ca fiind deosebite cu atât mai mult cu cât au fost obtinute în cadrul unei colaborari între UPB si ACTTM (Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologie Militara). Ca realizare notabila poate fi mentionata reducerea cu pâna la 500% a timpilor de transmisie în comparatie cu timpii realizati prin folosirea aplicatiilor de tip proprietar oferite împreuna cu statiile de emisie-receptie livrate de catre producator. Cea de-a doua aplicatie s-a axat pe doua radio-modemuri produse de firma Texas Instruments, respectiv doua kituri TRF6901 868 MHz to 870 MHz RF Tool Kit. Obiectivul studiului a fost reprezentat de identificarea si demonstrarea naturii fractale a traficului de date prin retele wireless.

Toate obiectivele stagiului de doctorat au fost îndeplinite si chiar depasite, dupa aprecierile membriilor comisiei de doctorat si a celor care au analizat si evaluat teza.