Automate programabile si microprogramareCursul este definitoriu pentru specializarea Automatica si Informatica Aplicata prin faptul ca, preluand si extinzand cunostintele despre automate elementare si masini algoritmice de stare predate la disciplina "Proiectarea dispozitivelor numerice", formalizeaza conceptele de baza de proiectare si implementare hardware si software a celor doua clase de echipamente care constituie in prezent mai mult de 75% din suportul sistemelor de comanda, supraveghere si reglare a proceselor industriale si a interfetelor cu tehnica de calcul. Aceste doua clase sunt: automatele programabile industriale si microcontrolerele. Cursul asigura informatii detaliate pentru sinteza structurala, analiza sistemelor de programe de baza si proiectarea programelor de aplicatii pentru: secventiere, reglare mono- si multivariabila, de tip fuzzy si comanda miscarii. Sunt preluate studii de caz si un numar de exemple reprezentative de integrare a automatelor in aplicatii. In cadrul cursului sunt tratate in mod detaliat tehnicile de programare a aplicatiilor industriale cu automate programabile: limbaj literal, diagrama de tip scara (ladder diagram) si mediu de programare grafica, structurata (Grafcet, IsaGraf).

Obiectivele cursului sunt:

  • Prezentarea arhitecturilor de microcontrolere (structuri hardware), a principiilor de programare si a performantelor de timp real;
  • Prezentarea metodelor de descriere logico-temporala si implementare a algoritmilor de secventiere/ reglare/ monitorizare/ control miscare cu automate programabile (AP) pentru procese industriale si servicii;
  • Prezentarea formalismelor si a limbajelor de programare a AP industriale;
  • Prezentarea modulelor hardware, a principiilor de configurare a retelelor de AP industriale, a protocoalelor de comunicatie in structuri tolerante la defect;
  • Prezentarea solutiilor de diagnoza automata cu automate programabile.